ČASTÉ DOTAZY

Jak probíhá těžba lesa?

Během schůzky přímo ve vašem lese domluvíme konkrétní postup vhodný přímo pro vás na míru. Poté vyznačíme stromy určené k těžbě (pokud jsou napadené kůrovcem, poškozené suchem nebo je potřeba les obnovit po zákonem stanovených 80 letech). Vyznačení stromů probíhá takovým způsobem, aby vše bylo v souladu s Lesním zákonem.

Ujasníme si hranice pozemků a možnost příjezdu k lesu i umístění skládek s dřívím. K případnému přejíždění po sousedních pozemcích potřebujeme souhlas majitelů těchto pozemků. Doporučujeme předem stanovit hranice pozemku ještě před sjednanou schůzkou a případně je viditelně označit, abychom hned věděli, s kterou plochou budeme pracovat. Kdyby ne, nevadí, uděláme to v průběhu. Skládky s dřívím se musí nacházet u cesty, po které může souprava převážející dříví bez problémů jezdit. V průběhu roku se to mění, záleží na ročním období.

Například v případě lesa obklopeného poli se hodí počkat na období mezi sklizením pole a jeho zasetím. Také se oproti létu sjízdnost mění třeba na podzim kvůli bahnům.

Vyznačené stromy kácíme harvestorem. Ten dokáže zpracovat stromy až do průměru zhruba 65 cm. Silnější a více zavětvené nebo mimořádně křivé stromy (například na rozhraní louky a lesa) kácí pilař motorovou pilou ručně. Harvestor kmeny rozřeže na jednotlivé sortimenty (palivo, kulatina apod.) a uloží je přímo v lese v místě kácení stromu.

Z lesa tyto nařezané kusy odveze vyvážečka, která je vyrovná na lesní skládky na okraji cest, a tak je dříví připraveno na odvoz na pilu. Každý sortiment má svou vlastní skládku, aby byly patřičně roztříděné.  Dříví z lesních skládek odváží na pilu velké soupravy vybavené hydraulickou rukou, která slouží k naložení dříví.

Pily samy určují, které sortimenty vykupují a jakou mají kvalitu. Na základě toho se odvíjí výsledná výkupní cena. Odnesete si s sebou i takzvanou přejímku, doklad, ve kterém naleznete údaje o celkovém množství vykoupeného materiálu včetně rozdělení podle kvality.

Kolik mě bude stát těžba kůrovcových souší?

Vůbec nic. Dříví od vás vykoupíme za takovou cenu, která pokryje veškeré náklady na těžbu. Můžete se s námi domluvit i na výkupu dříví na stojato za předem domluvené ceny, jestli máte zájem.

Co obnáší sázení nového lesa?

Pro účely realizace výsadby nového lesa nejdříve vytvoříme plán zalesnění. Ten vychází z celkové plochy, kterou je třeba osázet, případně obnovit s využitím přirozeného zmlazení. Společně určíme vhodné druhy dřevin pro konkrétní stanoviště vašeho lesa, stejně tak vhodné počty sazenic pro obnovovanou plochu.

Plán zalesnění vytvoříme s ohledem na vaše přání, zároveň si však pohlídáme požadavky Lesního zákona, aby vše bylo v pořádku. Samozřejmě zohledníme využití dotací na zalesňování a další pěstební práce, aby celý proces proběhl co nejvýhodněji.

Před samotnou výsadbou stromků připravíme plochu pro sázení. Uklidíme z ní klest a případně ji vyžneme (zejména před podzimním zalesňováním). Pokud budete sami chtít, během přípravy plochy se můžete zapojit, aby šla práce na vašem pozemku ještě více od ruky.

Na připravené ploše postavíme jednu nebo i více oplocenek (v závislosti na velikosti plochy). Jejich úkolem je téměř bez práce chránit mladé stromky před zvěří po dobu několika let. Pro stavbu oplocenky se využívají části s  vhodným terénem. Přednostně do nich bývají vysazovány listnaté druhy dřevin a modřín, které jsou oproti smrku a borovici podstatně atraktivnější pro zvěř, a tak více náchylné na poškození. Smrk a borovice účelně slouží pro zalesňování méně přístupných částí lesa nebo pro doplnění míst, která by šla jen obtížně oplotit například z důvodu nepravidelného tvaru parcely.

Samotná výsadba probíhá na jaře a na podzim za vhodného počasí. Sazenice je třeba vždy objednat s dostatečným předstihem. Pro jarní výsadbu už koncem prosince a pro podzimní výsadbu koncem června. Ani objednávka však neposkytuje záruku dodání přesně objednaných druhů a množství. V důsledku toho jsme po konzultaci s klientem občas nuceni během zalesňování přistupovat ke změnám v plánu zalesnění.

Sázíme zejména do řad, mezi kterými jsou stanovené rozestupy. Řadové sázení má význam pro následnou péči o nově založený les. Každoročně je nutné dle situace plochu ožínat od nežádoucích trav, malin, ostružin a dalších plevelů. V některých případech až třikrát ročně.

Každý rok natíráme proti zimnímu okusu stromky, které nejsou pěstovány v oplocenkách. O les pečujeme i bojem proti nejrůznějším škůdcům, jejichž vliv může být pro stromy zničující. Významným škůdcem je zejména klikoroh borový poškozující kmínky mladých jehličnatých sazenic. Vyskytuje se na čerstvých pasekách přibližně do dvou až tří let od těžby. Účinně se ho zbavujeme pomocí chemie.

Existují nějaké dotace na výsadbu a péči o les?

Samozřejmě, že ano. Dotace poskytuje Ministerstvo zemědělství. Před zahájením prací podáme ohlášení, které je platné souhrnně pro všechny práce prováděné v období platnosti ohlášení (ode dne podání ohlášení do konce kalendářního roku). Nejpozději do 3 měsíců od provedení prací se podává další dokument, žádost.

Dotace se vztahují na přirozenou obnovu, umělou obnovu síjí a umělou obnovu sadbou. Výše dotace se odvíjí od druhu dřevin. Obecně vyšší sazba, 15 Kč/ks, je poskytována na tzv. meliorační a zpevňující dřeviny, zejména listnaté druhy dřevin a modřín v případě umělé obnovy sadbou. Na nižší sazbu, 9 Kč/ks, máte nárok v případě tzv. dřevin základních cílových. Jde o smrk a borovice v případě umělé obnovy sadbou.

Můžete dostat dotaci i na zřizování nových oplocenek, a to ve výši 70 000 Kč/km. Dále se bude hodit velmi důležitá dotace na následnou péči o výsadbu, která každoročně až po dobu pěti let kompenzuje nevyhnutelné ožínání buřeně nebo natírání proti zimnímu okusu.

Při tvorbě plánu zalesnění a při samotných pracích v lese předem zařídíme, abyste na dotace dosáhli i přes jejich podmínky pro udělení dotací. Také vás ušetříme nepříjemného papírování – veškeré úkony spojené s administrací příspěvku za vás pohlídáme a zařídíme.

Získáme vám i další dotace, například na přirozenou obnovu, ponechávání klestu v lese a drcení paseky. Bližší informace vám rádi poskytneme kdykoliv během plnění zakázky jako součást zákaznického servisu.